Walentynkowe promocje! 15% rabatu na produktu z listy walentynkowych bestsellerów. Kod rabatowy: walentynki2022

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w witrynie internetowej Sensica.pl

 

1. Sensica.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Przystąpienie do zakupu jest równoznaczne zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych wyłącznie z prawidłową realizacją zamówienia.

2. Podane dane osobowe przez Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

3. Klient może dokonywać zakupu w Sensica.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Sensica.pl dopuszcza wprowadzenie przerw technicznych podczas, których nie odbywa się składanie i realizacja zamówień. O przerwach Klienci są informowani przed dokonaniem zakupu.

4. Realizacja zamówień jest dokonywana w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta oraz zaksięgowania przez Sensica.pl opłaty za zamówienie i dostawę.

5. Podczas przerwy urlopowej Sensica.pl czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu. Informacje o przerwie urlopowej są publikowane na podstronie „Dostawa”.

6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się z Sensica.pl drogą mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia.

7. Płatności za zamówione produkty są realizowane poprzez płatności DotPay lub PayPal. Formy płatności opisane są na podstronie „Bezpieczna płatność”.

8. Sensica.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

9. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sensica.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

10. Orientacyjny czas dostawy przez firmę usług pocztowych InPost jest podany na podstronie „Dostawa”.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania opłaconych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sensica.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia i zwrócenia wpłaty na konto Klienta.

12. Ceny produktów widoczne w witrynie internetowej Sensica.pl są podane w walucie złoty polski i stanowią wartość brutto, zawierającą podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

13. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów. Zestawienie zostaje wysłane na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

14. Klient może anulować złożone zamówienie za pomocą formularza kontaktowego, wyłącznie do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sensica.pl.

15. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sensica.pl: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

16. Kupony rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez Sensica.pl. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „Kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Dodaj” widocznym przy polu „Kod rabatowy”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu. Kupon rabatowy nie może być łączony z innym kuponem znajdującym się już w koszyku kupującego.

17. Sensica.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania lub wniesienia żądania ich usunięcia.

18. Koszt zwrotu towaru pokrywa Nabywca produktu.

19. Zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumentach (Dz. U. 2020 poz. 287)  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

20. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego kompletności i braku śladów użytkowania zwróconego towaru, środki za produkt zostaną zwrócone do 14 dni roboczych.

21. Niniejszy Regulamin wer. 1.1 obowiązuje od dnia 16.08.2020 roku.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: